Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel. Macrofaunarespons op de herinrichting van de Oude Bornsebeek

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op de maatregelen die zijn genomen bij de herinrichting van de Oude Bornsebeek.

De maatregelencombinatie ontstuwen, beschaduwen, versmallen en verondiepen laten een positieve verandering in de macrofaunagemeenschap zien in de zin van een afname van voor laaglandbeken negatieve indicatoren. In welke mate de herstelmaatregelen hieraan hebben bijgedragen, is echter niet vast te stellen. Daarnaast blijkt het nieuwe milieu nog steeds onvoldoende geschikt voor de kenmerkende soorten van laaglandbeekmilieus.

Deel deze pagina