Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel. Macrofaunarespons op de herinrichting van de Elsenerbeek

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op de maatregelen die zijn genomen bij de herinrichting van de Elsenerbeek.

Het integraal herstel door het verwijderen van stuwen, het verkleinen van het zomerbed en het herstel van natuurlijke inundaties, de rivierloop en het dwarsprofiel heeft geleid tot een verandering in de macrofaunagemeenschap. Deze verandering betrof echter geen verbetering omdat meerdere nieuwe soorten zelfs negatief scoren op de KRW maatlatten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de herstelmaatregelen tot op heden weinig positief effect op de kwaliteit en vooral de stroomsnelheid hebben gehad.

Deel deze pagina