Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel Macrofaunarespons op de herinrichting van de Azelerbeek

Geplaatst op: 23 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op de herinrichting van de Azelerbeek bij Borne (Twente).

Na de herinrichting van de Azelerbeek  is de samenstelling van de macrofaunagemeenschap veranderd. Maar de soorten die indicatief zijn voor verschillen, duiden niet op verbetering in beekkenmerken. De bovenstroomse controletrajecten worden gekenmerkt door taxa met een voorkeur voor langzaam tot matig stromend water, terwijl de taxa in het benedenstroomse hersteltraject allen een voorkeur hebben voor stilstaand tot zeer langzaam stromend water. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de herstelmaatregelen tot op heden geen positief effect hebben gehad op de stroomsnelheid. Het kan worden aanbevolen om hydromorfologische processen te verbeteren door middel van het bovenstrooms langer water conserveren, vasthouden en bergen en vertraagd laten afvoeren en het nog verder verkleinen van het zomerbed om de stroming bij lage afvoeren te waarborgen.

Deel deze pagina