Maatregeleffectiviteit beek- en rivierherstel. Macrofaunarespons op het onderhoud in de Chaamse beken

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van de macrofaunarespons op het onderhoud in de Chaamse beken.

De effectiviteit van extensivering van onderhoud op de macrofaunarespons in de Chaamse beken is geanalyseerd. De macrofaunagemeenschap laat sinds de verandering in onderhoud eind jaren ’90 een habitatgebonden verandering zien. Door in het beschaduwde deel onderhoud te extensiveren zijn er habitats gecreëerd voor soorten met een preferentie voor hogere stroomsnelheden maar door de hydrologische dynamiek is de ecologische kwaliteit (EKR) nauwelijks verbeterd. Het maaien in banen creëert bevoordeelde enerzijds stromingsminnende soorten en anderzijds planten- en slibminnende soorten. De combinatie heeft eveneens nauwelijks geleid tot verbetering van de ecologische kwaliteit. Extra maatregelen die conserveren, vasthouden en bergen/inunderen en vertraagd laten afvoeren van water bevorderen, profiel verkleinen en beschaduwen kunnen de KRW-doelen wel dichterbij brengen.

Deel deze pagina