Maatregeleffectiviteit beekherstel. Macrofaunarespons op de herinrichting van de Lunterse beek

Geplaatst op: 24 december 2020

In de Lunterse beek zijn in vier trajecten herstelmaatregelen genomen gericht op het ruimte geven aan de beek en bijbehorende beekprocessen. De analyse van de effecten laten geen effect van de maatregelen zien. De oorzaak is de nog steeds aanwezige en overheersende stress van belasting met nutriënten en organisch materiaal. Dit duidt erop dat alleen maatregelpakketten waarbij alle stressoren aangepakt worden, kunnen leiden tot ecologische verbetering en het behalen van de KRW-doelen.

Deel deze pagina