Maatregeleffectiviteit meerherstel. Algenrespons op nutriëntenreductie in de Leijen

Geplaatst op: 24 december 2020

De effectiviteit van een pakket van nutriënten reducerende maatregelen in 2003-2006 op de algenrespons in de Leijen is geanalyseerd. De conclusie is dat er een afname is opgetreden in algensoorten die indicatief zijn voor voedselrijke omstandigheden, maar deze vermindering in eutrofiëring blijkt waarschijnlijk al ruim voor de start van de eerste herstelmaatregelen in 1997 te zijn begonnen. Dit resultaat benadrukt het belang van een goed vooronderzoek voordat maatregelen worden ingezet en het belang van goede monitoring om effecten te kunnen duiden.

Deel deze pagina