Maatregeleffectiviteit meerherstel. Algenrespons op P-reductie in het Nannewiid

Geplaatst op: 24 december 2020

De effectiviteit van een pakket van fosfor reducerende maatregelen in 1993-1995 op de algenrespons in het Nannewiid is geanalyseerd. De conclusie is dat de algengemeenschap na de uitvoering een sterke afname laat in algensoorten die indicatief zijn voor voedselrijke omstandigheden wat duidt op een vermindering van de eutrofiëring van het Nannewiid. In 2015 zijn aanvullende maatregelen genomen die geen effect laten zien. Bij nadere beschouwing blijkt dat de autonome trend vanaf de negentiger jaren dezelfde is als die op de positieve ontwikkelingen duidt. Dit resultaat benadrukt het belang van een goed vooronderzoek voordat maatregelen worden ingezet en het belang van goede monitoring om effecten te kunnen duiden omdat nu autonome trend en maatregeleffect niet onafhankelijk blijken te zijn.

Deel deze pagina