Maatregeleffectiviteit plasherstel. Algenrespons op mosselfilter in de Linievijver

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van algenrespons op het plaatsen van een mosselfilter in de Linivijver.

Door een mosselfilter aan te brengen in de Linievijver, een stadsvijver in Breda, trad een tijdelijke vermindering in algendichtheid op. Jaren met het mosselfilter laten lagere algendichtheden zien terwijl jaren zonder filter dit niet vertoonden. We kunnen concluderen dat mosselfilters een effectgerichte maatregel betreft die het gevolg van eutrofiëring maskeert. Of de ecologie van de Linievijver daardoor (tijdelijk) was veranderd, is niet bekend. Daar zouden andere organismengroepen meer informatie over kunnen geven.

Deel deze pagina