Maatregeleffectiviteit plasherstel. Algenrespons op nutriënten-reductie in de Groote Melanen

Geplaatst op: 05 augustus 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document wordt een beeld gegeven van algenrespons op de nutriëntenreductie in stadsven de Groote Melanen.

De algenrespons op nutriënten reducerende maatregelen in de plas de Groote Melanen zijn geanalyseerd. De maatregelen hebben de mate van eutrofiëring verminderd wat leidde tot een afname in blauwalgen en chlorofyl-α concentraties. Hoewel de situatie is verbeterd, wijst de dominantie van blauwalgen echter nog steeds op eutrofe omstandigheden. Algen hebben een hoge responssnelheid op veranderingen in het milieu waardoor alleen hoog-frequente metingen inzicht geven. We adviseren andere organismegroepen te betrekken om inzicht te verkrijgen in de langere termijn processen, waarvoor fytoplankton minder geschikt is.

Deel deze pagina