Maatregeleffectiviteit plasherstel. Algenrespons op nutriëntenreductie in de Bergse Plassen

Geplaatst op: 17 november 2021

Een van de doelen van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is het kwantificeren van de effectiviteit van lokale maatregelen in verschillende watertypen op verschillende organismengroepen. In dit document is de effectiviteit van een pakket van herstelmaatregelen op de algenrespons in de Bergse Plassen geanalyseerd. 

De maatregelen zijn uitgevoerd in de perioden 2000-2005 en 2011-2018. Met de PCA-techniek zijn voor twee locaties over 33 jaren analyses uitgevoerd. Er kan worden geconcludeerd dat de algengemeenschap is veranderd over tijd, maar de plassen werden echter ook na de maatregelen nog gedomineerd door blauwalgen (hetzij andere taxa). De maatregelen hebben tot een tijdelijke vermindering in nutriëntenconcentratie en chlorofyl-α geleid. Na uitvoering van de maatregelen traden nog steeds uitschieters in nutriënten- en chlorofyl-α concentraties op, wellicht door de inlaat van water dat meer nutriënten bevatte bij hevige regenval. Waarschijnlijk is de dominantie van blauwalgen gerelateerd aan de (nog) eutrofe staat van de plassen. Mogelijk zou een ecologische systeemanalyse van de toevoer van nutriënten in het waterbeheergebied van de Bergse Plassen het inzicht kunnen verschaffen in maatregelen die een meer uitgesproken verschil in de samenstelling van de algengemeenschap zouden kunnen bewerkstelligen.

Deel deze pagina