Memo 'Enquête effecten afnemende nutriëntenbelasting in sloten en plassen'

Geplaatst op: 27 september 2021

Deze memo is een samenvatting van een enquête onder vijf waterschappen over hun indruk van de waterkwaliteit en ecologie van sloten in hun beheergebied en wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn voor een slechte toestand (indien dit het geval is). Een overmaat aan nutriënten wordt nog steeds als een dominant probleem gezien. In de enquêtes wordt de nadruk gelegd op ecologisch beheer van oevers, wat niet altijd mogelijk is en niet altijd werkt, maar vooral effectief lijkt als andere problemen zoals voedselrijkdom beperkt zijn. Peilbeheer wordt maar weinig toegepast.

Deel deze pagina