Oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater – Handelingsopties en Good Practices

Geplaatst op: 09 May 2022

In dit Deltafact, opgesteld in het kader van het project Gewasbescherming van de Kennisimpuls Waterkwaliteit, zijn de kennis, inzichten en adviezen over afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen bijeengebracht in praktijkgerichte opties om de kennis beter te benutten en om bruikbare kennis inzichtelijk te maken. De good practices in dit deltafact zijn ook opgenomen in de tool 'Inzicht in Maatregelen tegen Afspoeling van middelen vanaf Percelen (IMAP)'. Met IMAP krijgt de teler inzicht in de situatie per perceel en de mogelijke toepasbare maatregelen.

> Bekijk het Deltafact

Deel deze pagina