Programmaplan Kennisimpuls voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit, kortweg: Kennisimpuls Waterkwaliteit

Geplaatst op: 10 september 2019

Dit Programmaplan is vastgesteld op 5 april 2019 door de directeuren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, Rijkswaterstaat (RWS), Unie van waterschappen (UvW)/waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Vewin/drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg (IPO)/provincies, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de directeuren van de kennisinstituten Deltares, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KWR Watercycle Research Institute (KWR) en Wageningen Environmental Research (WENR).