Programmaplan Kennisimpuls voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit, kortweg: Kennisimpuls Waterkwaliteit

Geplaatst op: 10 september 2019

Dit Programmaplan is vastgesteld op 5 april 2019 door de directeuren van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW, Rijkswaterstaat (RWS), Unie van waterschappen (UvW)/waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Vewin/drinkwaterbedrijven, Interprovinciaal Overleg (IPO)/provincies, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de directeuren van de kennisinstituten Deltares, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), KWR Watercycle Research Institute (KWR) en Wageningen Environmental Research (WENR).

Deel deze pagina