Projectplan KIWK Kennisvalorisatie 2021

Geplaatst op: 17 maart 2021

In de Kennisimpuls waterkwaliteit (KIWK) gaan we aan de slag om met voorrang die kennis en inzichten te verwerven, die een versnelde verbetering van de waterkwaliteit mogelijk maken. Het succes van het programma wordt voor een groot deel bepaald door de vraag of we in staat zijn de opgedane kennis en inzichten te verbinden met de praktijk van waterschap en waterbeheer. Dat is waar het project Kennisvalorisatie om de hoek komt kijken: het verwaarden van de kennis.

Wij bevorderen in dit project de uitwisseling tussen wetenschappelijke kennis en praktijkkennis. We bundelen de resultaten uit de Kennisimpuls Waterkwaliteit en maken ze toegankelijk. Ook bevorderen we de verspreiding en blijvende benutting van resultaten uit de kennisimpuls in de praktijk. Op deze manier wil het project bewerkstelligen dat de Kennisimpulsprojecten daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. In dit plan leest u wat we op dit gebied gaan doen in 2021.

Deel deze pagina