Resultaten webinar KIWK-project Systeemkennis Ecologie en Waterkwaliteit

Geplaatst op: 02 augustus 2021

Op 8 juli 2021 hielden onderzoekers van het KIWK-project Systeemkennis Ecologie en Waterkwaliteit een webinar waar een selectie van de tot nu toe behaalde resultaten werd gepresenteerd. De presentaties en pitches zijn verdeeld over drie thema’s.

Het eerste thema is het hoofdonderdeel van dit project en geeft uitleg over en een voorbeeld van de Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeemanalyse (SESA). In het tweede thema worden belangrijke vragen van waterbeheerders beantwoord in de vorm van gebundelde bestaande kennis in kennisdocumenten. Vier korte presentaties geven voorbeelden van kennis over de rol van moerassen rond meren, de rol van nutriënten in beken, de rol van stikstof in aquatische systemen en het belang van tijdvertraging (time-lags) in regionale wateren. Het derde thema betreft de maateregelen en bevat de beoogde maatregelenkaart, de opgedane ervaringen over maatregeleneffectiviteit, casussen en tijdreeksen met een blik op de toekomst.
 

> Bekijk de presentaties op video

Overzicht van de presentaties

Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeemanalyse (SESA)

  1. Inleiding op de Stroomgebiedsbrede Ecologische Systeemanalyse (SESA) (Piet Verdonschot, WEnR)
  2. SESA toegepast in het stroomgebied van de Groote Molenbeek (Esther de Jong, Waterschap Limburg)

Kennisdocumenten

  1. Moerassen, essentiële schakel in meer-ecosystemen – Ruurd Noordhuis (Deltares)
  2. Nutriënten in beken: is een goede KRW-maatlatscore wel goed genoeg voor de ecologie? (Gea van der Lee, WEnR)
  3. Ecologische effecten van stikstof (Gerben van Geest, Deltares)
  4. Tijdvertraging (time-lags) in regionale wateren (Piet Verdonschot, WEnR)

Maatregelen

  1. Maatregelenkaart (Marc Weeber, Deltares)
  2. Maatregeleneffectiviteit: Maatregelen zonder monitoringsplan is slechts investeren in een droom voor ecologisch herstel (Gea van der Lee, WEnR)
  3. Casussen, tijdreeksen en hoe verder (Ralf Verdonschot, WEnR)

 

Deel deze pagina