Schematisaties van oorzaak-effect netwerken voor verschillende watertypen voor het identificeren van herstelmaatregelen

Geplaatst op: 30 november 2021

Deze notitie in de vorm van een PPT-presentatie toont met een aantal visualisaties de ruimtelijke schaalniveaus van drukken en herstelmaatregelen voor vijf verschillende watertypen: beken en kleine rivieren, meren, kanalen, sloten en grote rivieren. Dit is gedaan in de vorm van modelschema’s. Allereerst worden de onderlinge relaties binnen de grote stroomgebieden getoond; vervolgens worden de watertypen individueel behandeld.

De presentatie schetst het karakter van, en het onderscheid tussen de verschillende watertypen. Er wordt een relatie gelegd met de KRW-Verkenner. Hiermee beogen de opstellers de dialoog tussen waterbeheerders te ondersteunen. Zij verzamelen namelijk data over de drukken, maatregelen en toestand van hun waterlichamen en de wijze waarop de KRW Verkenner in het landelijk watermodel dit nu modelmatig schematiseert.

 

Deel deze pagina