Verbeteringsmogelijkheden voor regionale kennisregels KRW-Verkenner Pilot: macrofauna in stromende wateren

Geplaatst op: 08 May 2022

Dit rapport bevat aanbevelingen voor verbetering van de regionale ecologische kennisregels van de KRW-Verkenner. Het bevat een uitgewerkte case voor macrofauna in stromende wateren. Het doel van deze studie was om te onderzoeken of een meer gedetailleerde dataset met meer parameters en meer trajecten een verbeterde voorspelling oplevert van EKR-scores. De modelresultaten verbeteren als er meer gedetailleerde stuurvariabelen worden gebruikt. Zodoende wordt aanbevolen om stuurvariabelen op te splitsen, niet relevante stuurvariabelen te verwijderen en aanvullende relevante stuurvariabelen toe te voegen. Dit maakt ook dat de aansluiting op maatregelen beter kwantitatief te maken is. Daarentegen leidt het toevoegen van kleinere trajectgrootte niet automatisch tot een verbetering. Het opknippen van trajecten in kleinere trajecten lijkt alleen zinvol als de grote trajecten heterogeen zijn of op basis van gebieden waar wel en geen maatregelen getroffen worden.

> Download het rapport

Deel deze pagina