Verslag gebruikersbijeenkomst KIWK-project Toxiciteit, 23 januari 2020

Geplaatst op: 24 februari 2020

Op 23 januari van dit jaar vond er een gebruikersbijeenkomst plaats over het KIWK-project Toxiciteit. De aanwezigen kregen een terugkoppeling over de huidige stand van zaken rond toxiciteit & oppervlaktewater in het algemeen, en het KIWK-project 'Toxiciteit' in het bijzonder. Ook werd stilgestaan bij de vraag hoe 'wetenschap en waterschap' elkaar in dit project kunnen versterken.

Deel deze pagina