Uitgelicht

Onderwater foto KIWK header

16 juni KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 3. Ecologie en biodiversiteit

De Kennisimpuls Waterkwaliteit houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit toepasbaar zijn gemaakt en de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hoe kunnen beleidsmakers en bestuurders de kennis, inzichten en instrumenten gebruiken om de waterkwaliteit verder te verbeteren? Op 16 juni vindt de derde en laatste bijeenkomst plaats in de reeks.

Onderwater foto KIWK header

KIWK-themabijeenkomst 'Van kennis naar impuls! Deel 2. Bodem & de KRW'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) houdt in aanloop naar het slotsymposium drie online themabijeenkomsten over waterkwaliteit. Daarin slaan we een brug tussen de kennis, inzichten en instrumenten die binnen de Kennisimpuls Waterkwaliteit toepasbaar zijn gemaakt en de praktijk van het waterkwaliteitsbeheer. Hoe kunnen beleidsmakers en bestuurders de kennis, inzichten en instrumenten gebruiken om de waterkwaliteit verder te verbeteren? Op donderdag 9 juni gaan we het hebben over 'bodem en de KRW'. Tijd: 10.00 - 11.30 uur.

Onderwater foto KIWK header

Terugblik KIWK-themabijeenkomst 'Stoffen, milieu & gezondheid'

De Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) heeft in de afgelopen maanden een keur aan expertbijeenkomsten georganiseerd over de uitkomsten van de KIWK-projecten. In april, mei en juni 2022 slaan we onder het motto ‘Van kennis naar impuls’ een brug tussen deze uitkomsten en de maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we voor bestuurders en beleidmakers tijdens drie online themabijeenkomsten. Op 21 april jl. vond de eerste themabijeenkomst plaats over 'Stoffen, milieu en gezondheid'.

mest uitrijden

12 mei: KIWK-kennissessie Nutrienten: welke landbouwmaatregelen snijden hout?

De bijdrage vanuit de landbouw aan de nutriëntenbelasting van onze wateren is groot. In het Nutriëntenproject van de Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderzocht welke maatregelen de uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater en grondwater substantieel kunnen verminderen. Maar ook hoe we de resultaten van monitoring en systeemkennis in kunnen zetten voor meer waterbewustzijn onder, en handelingsperspectieven voor agrariërs. Op 12 mei, van 10.30 tot 12.30 uur, worden in een online kennissessie de resultaten van het project gepresenteerd.

Foto met persoonlijke-verzorgingsproducten

Verslag kennissessie Biociden en consumentenproducten

Op 22 februari 2022 vond de online kennissessie van het KIWK-project Ketenverkenner plaats, getiteld ‘Biociden en consumentenproducten in relatie tot de waterketen: welke inzichten heeft de Ketenverkenner opgeleverd?’. Tijdens de sessie gingen de sprekers in op de uitkomsten uit het Ketenverkenner-project en is samen met de deelnemers geïnventariseerd hoe de bijeengebrachte kennis en inzichten toegepast kunnen worden en welke kansen en uitdagingen er in de praktijk van het waterbeheer zijn om de impact van deze stofgroepen op de waterkwaliteit te verminderen.

Onderwater foto KIWK header

Verslag webinar: Hoe neem je succesvolle maatregelen ter verbetering van de ecologische waterkwaliteit?

Op 13 januari 2022 vond het webinar ‘Ecologisch succesvolle maatregelen: wat weten we en hoe verder?’ plaats. Het webinar was georganiseerd vanuit het project Ecologie van de Kennisimpuls Waterkwaliteit. In het webinar gingen de sprekers dieper in op de vraag hoe je een geschikt pakket maatregelen kiest voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en hoe je vervolgens kunt vaststellen of de gekozen maatregelen ook daadwerkelijk succesvol zijn. Aan het webinar deden maar liefst 150 waterkwaliteitsprofessionals deel.

Op de hoogte blijven?